FullCall to Video chat dla lekarzy z zastosowaniem jako narzędzie do e-wizyty lekarskiej zamiast zwykłej teleporady. Na wstępie należy przede wszystkim zauważyć, że e-wizyta to nazwa potoczna, a teleporada to nazwa funkcjonująca w języku prawnym (tj. języku ustaw), teleporada to udzielanie przez lekarza lub lekarza dentystę świadczeń opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia (art. 7 ust. 4 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych).

Możliwość prowadzenia tego rodzaju działalności wynika z art. 42 ust. 1 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Przepis ten umożliwia lekarzowi orzekanie o stanie zdrowia określonej osoby po „zbadaniu jej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności”.

Należy zatem stwierdzić, że spośród niektórych e-wizyt, dopuszczalnych na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ustawodawca wyodrębnił e-wizyty związane ze zwalczaniem i zapobieganiem COVID-19 i nazwał je teleporadami.

Dla teleporad ustalono odrębne obowiązki prawne, związane np. z prowadzeniem karty teleporady (zamiast dokumentacji medycznej) czy krótszy okres przechowywania karty teleporady niż dokumentacji medycznej (30 dni zamiast zasadniczo 20 lat).

Niemniej nie każda e-wizyta jest teleporadą, ponieważ o takiej kwalifikacji danej wizyty decyduje jej cel (gdy jest ona prowadzona w związku z COVID-19) oraz używane narzędzia informatyczne (gdy lekarz korzysta z systemu teleinformatycznego CSIOZ).

O wdrożeniu do polskiego porządku prawnego e-wizyt, teleporad, stosownie rozpisywał się rządowy portal gov.pl oraz dedykowany rządowy portal medyczny pacjent.gov.pl

Wizyty lekarskie online za pośrednictwem video chatu.
Czyli czym zastąpić teleporadę lekarską z możliwością weryfikacji tożsamości pacjenta?

W dobie pandemii poprzez utrudnienie dostępności osobistej styczności lekarza z pacjentem, powstała konieczność przeprowadzania teleporady w formie konsultacji telefonicznych. Rozwiązanie to posiada wiele mankamentów, począwszy od braku możliwości weryfikacji tożsamości pacjenta, a skończywszy na tym, iż lekarz nie może wizualnie ocenić stanu zdrowia.

Dlatego też wychodząc naprzeciw potrzebom rynkowym, specjaliści w FullCall stworzyli wtyczkę do video chat, która umożliwia wideorozmowy za jednym kliknięciem w widget na stronie internetowej poradni lub indywidualnej praktyki lekarskiej. Teleporada w formie video chat nie wymaga po stronie pacjenta żadnej interakcji polegającej na rejestracji, ściąganiu aplikacji czy instalacji czegokolwiek. Do nawiązania wideorozmowy z lekarzem, wystarczy tylko dostęp do internetu i kamera wbudowana w urządzenie elektroniczne. To niezmiernie proste i intuicyjne narzędzie, które usprawni rynek telemedycyny.

Jakie rozwiązania daje Video chat dla lekarzy i czym się różni od wizyty w gabinecie lekarskim?

Video chat dla lekarzy daje możliwość przeprowadzenia wizyty w dowolnym miejscu pobytu pacjenta, niezależnie od tego czy znajduje się on akurat w pracy, na wakacjach czy nawet zakupach.

Zaletami telemedycyny jest w pierwszej kolejności sprawność i dostępność porady lekarskiej oraz uniknięcie żmudnego oczekiwania w kolejce do gabinetu lekarskiego. Po drugie e-wizyty w formie video chat, w pełni wystarczają do postawienia diagnozy w większości przypadków i określenia postępowania terapeutycznego. Telemedycyna jest istotnie pomocna w przypadku kontynuacji leczenia lub chorób przewlekłych, gdzie najczęściej koniecznym jest wystawienie e-recepty na dotychczasowo zalecone leki.

Do video chat z lekarzem jako formy e-wizyty, wprowadzono uprzednio również takie rozwiązania jak e-recepta a następnie e-zwolnienie, omijając formę papierową, poprzez wdrożenie systemów informatycznych do których lekarz wprowadza bezpośrednio dane o przepisanych lekach oraz zaleconych zwolnieniach.

Pozytywnie o zaletach telemedycyny w formie video chat rozpisywał się również branżowy portal serwis zoz.pl

Jak przygotować się na video chat z lekarzem?

Przygotowując się do e-wizyty wystarczy:

  • przemyśleć swój problem ze zdrowiem: spisać wszystkie objawy oraz wrażenia
  • zapisać ewentualne pytania do lekarza
  • zebrać dane lekarskie: wyniki badań czy inne konsultacje ze specjalistami.

Konsultacja telemedyczna w formie wideorozmowy ma taki sam charakter jak wizyta u lekarza. Obejmuje więc postawienie diagnozy, przepisanie właściwych lekarstw oraz udzielenie wskazówek.

Po połączeniu z lekarzem dochodzi do potwierdzenia tożsamości pacjenta. W kolejnym etapie następuje przedstawienie, jakie problemy ze zdrowiem są wskazaniem do e-wizyty. W ten sposób obie strony przechodzą do etapu ogólnej diagnostyki – wywiad z pacjentem zwykle jest bardzo wnikliwy i obejmuje również dokładną analizę dokumentacji medycznej. Ze względu na łatwy dostęp do wyników badań czy zapisów e-recepty, wszystkie te dane generowane są zwykle online. Na tej podstawie lekarz opracowuje zalecenia medyczne do wdrożenia. Może w ten sposób wskazać dalszy przebieg leczenia lub skierować chorego do specjalisty, a także wystawić e-receptę czy e-zwolnienie lekarskie bądź e-skierowanie.

Jak działa wtyczka FullCall video chat dla lekarzy?

FullCall jako narzędzie do wideorozmowy za jednym kliknięciem (bez instalacji, rejestracji, logowania), dzięki której pacjent może przeprowadzić rozmowę video z lekarzem, za pomocą komputera jak i wszelkich urządzeń mobilnych. FullCall jest tzw. przeglądarkową wtyczką (tzw. widgetem, [czyt. widżetem]), dedykowaną dla właścicieli stron internetowych.

Rekomenduje nasze rozwiązane i jego użyteczność w kontekście pandemii, portal sprawnymarketing.pl

FullCall w odróżnieniu od innych narzędzi do video chat dostępnych na rynku, wyróżnia się w pierwszej kolejności tym, iż jest darmową wtyczką do umieszczenia na stronie internetowej użytkownika. Po umieszczeniu jej, na dowolnej podstronie widoczny jest estetyczny widget, w kolorystyce dostosowanej do szaty graficznej strony użytkownika.

Zachęcamy do całkowicie darmowego przetestowania wtyczki do video chat, pod poniższym linkiem: https://fullcall.com/